The Linguist

TheLinguist 58,3-June/July 2019

The Linguist is a languages magazine for professional linguists, translators, interpreters, language professionals, language teachers, trainers, students and academics with articles on translation, interpreting, business, government, technology

Issue link: https://thelinguist.uberflip.com/i/1124479

Contents of this Issue

Navigation

Page 30 of 35

@Linguist_CIOL JUNE/JULY The Linguist 31 INSTITUTE MATTERS D espite growing up in western Transylvania under the strict closed- border policy of communist Romania, I could not be stopped from accessing the colourful linguistic worlds of the many communities that have coexisted in this area for generations. As a six-year-old child, I embarrassed my mum during train journeys to the city, expecting her to interpret the conversations of passengers speaking in other languages. As she wasn't able to unveil these 'coded' interactions for me, I took it upon myself to approach them directly, politely asking them to disclose their secrets. My requests were always met with smiles and admiration, and I realised at this early age that foreign languages would be a lifelong passion. After moving to UK in 2005, I began to explore this passion professionally, becoming a public service interpreter (English- Romanian) and later a university lecturer. Wishing to establish myself academically, I did an MA in Translation and a PhD in Lexicography, my dedication to my studies rewarded with A life with languages In her native Romanian, lecturer and interpreter Dr Monica Zhekov MCIL shares her passion for languages and why practising with native speakers is still one of her favourite pastimes grants including a Santander work-based scholarship and the Chancellor's Award for Community Service. Teaching Translation and Interpreting Studies has proven to be a challenging task, involving hours of preparation and assessments. However, the satisfaction of being able to transmit my knowledge to my students through creative methods makes it worth the effort. The most difficult part of my work as a public service interpreter is maintaining high- quality interpreting even while the interlocutors' emotional state is changing drastically. Yet successfully managing such obstacles makes the end result more rewarding and meaningful. Learning new languages, especially Romance ones, including Italian, Portuguese and Spanish, is a passion that continues to invigorate me. Practising these languages with local communities while travelling leads to a deeper connection with the speakers, extraordinary cultural findings and fascinating personal stories, which would otherwise be inaccessible. Deși am crescut în Transilvania de Vest sub politica strictă a frontierelor închise a României comuniste, nu am putut fi oprită să accesez lumile lingvistice colorate ale multor comunități care au coexistat în acestă zonă din generații. Copil fiind, la vârsta de șase ani, mi-am stânjenit deseori mama în timpul călătoriilor cu trenul înspre oraș, așteptând ca ea să interpreteze conversațiile pasagerilor vorbitori de alte limbi. Cum nu a putut să-mi dezvăluie aceste interacțiuni "codificate", deseori îmi luam inima în dinți și mă adresam direct dar politicos cerând acestora să-și dezvăluie secretele. Solicitările mele au fost întotdeauna întâmpinate cu zâmbete și admirație și am realizat, la această vârstă fragedă, că limbile străine vor fi o pasiune pentru tot restul vieții mele. După ce m-am stabilit în Marea Britanie în 2005, am început să explorez această pasiune la nivel profesional, devenind interpret (engleză-română) și mai târziu lector universitar. Dorind să mă împlinesc la nivel academic, am făcut un masterat în traducere și un doctorat în lexicografie iar dedicarea mea în aprofundarea studiilor mele a fost recompensată cu diverse burse, inclusiv Premiul Cancelarului pentru Serviciu Comunitar și o Bursă de Lucru Santander. Predarea studiilor de traducere și interpretariat s-a dovedit a fi o sarcină dificilă, care implică ore de pregătire și evaluări. Cu toate acestea, satisfacția de a putea transmite noi cunoștințe studenților mei prin metode creative, merită tot efortul. Cea mai dificilă parte a activității mele de interpret în serviciul public este menținerea interpretării de înaltă calitate, chiar atunci cănd starea emoțională a interlocutorilor se schimbă drastic. Cu toate acestea, gestionarea cu succes a unor astfel de obstacole face ca rezultatul final să fie mai satisfăcător și mai semnificativ. Învățarea unor limbi noi, în special limbi romanice, cum ar fi italiana, portugheza și spaniola, este o pasiune care continuă să mă revigoreze. Practicarea acestor limbi cu comunitățile locale în timpul călătoriilor mele duce la o legătură mai profundă cu vorbitorii, la constatări culturale extraordinare și povesti personale fascinante, altfel inaccesibile.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of The Linguist - TheLinguist 58,3-June/July 2019