The Linguist

The Linguist 59,4 - Aug/Sept 2020

The Linguist is a languages magazine for professional linguists, translators, interpreters, language professionals, language teachers, trainers, students and academics with articles on translation, interpreting, business, government, technology

Issue link: https://thelinguist.uberflip.com/i/1277318

Contents of this Issue

Navigation

Page 32 of 35

@Linguist_CIOL AUGUST/SEPTEMBER The Linguist 33 INSTITUTE MATTERS A life with languages In English and his native Turkish, Adam Turk explains how his passion for maths, art and music are linked to a fulfilling career in public service interpreting and translation . E nglish was the foreign language I was taught at secondary school in Istanbul. We also had German classes twice a week. Young students were encouraged to learn a language by their families, with English being the most popular. I'm not sure I was really passionate about it at that point, but I did get good marks. I studied mathematics at the city's University of Science for two years before travelling to London to study music. Interpreting and İstanbul'da ortaokul eğitimi alırken öğrendiğim yabancı dil İngilizce idi. Ayrıca haftada iki kez Almanca dersimiz vardı. Küçük öğrenciler aileleri tarafından bir dil öğrenmeye özendiriliyor, İngilizce ise en çok istenen oluyordu. O sıralarda bunu yapmayı çok istediğimden emin değilim ama iyi notlar almıştım. Londra'ya gelip müzik eğitimi görmeden önce bulunduğum kentin Fen Fakültesi'nde iki yıl matematik okudum. Dilmaçlık ve çevirmenlik daha sonraları yaşantımın bir parçası oldu. Serbest meslek olarak dilmaçlık işini yürüten bazı kişileri tanıyordum ve kamu hizmeti çeviri işlerine bu şekilde girmiş oldum. Bağımsız olarak kamu hizmetinde uzun yıllardır dilmaçlık ve çevirmenlik yapmaktayım ve dil konusunda sıkıntı çeken böbrek ve kanser hastalarına hastanelerde work and obtained qualifications such as CIOLQ's Diploma in Public Service Interpreting (DPSI: Law) and Diploma in Translation (DipTrans). The idea of working as a self-employed interpreter, hired on a job-by-job basis, not knowing when or where my next assignment would take me, was really exciting. Every assignment left me with a sense of fulfilment. I also enrolled in various art courses and finally completed a two-year Fine Art course. I exhibited my paintings at London galleries with other artists and I continue my research, training and practice. As a participant in interpreted interactions, I become a link between two cultures. Maths, music and art are also linked, as are words and music. The periodic and measured recurrences of rhythm, and the melodious inflections of accents, caused poetry and music to be born along with language. That might be the reason I chose translation as my occupation. Çeviri yapılan etkileşimlerde yerimi aldığımda iki kültür arasında bir bağ oluşturuyorum. Matematik, müzik ve sanat da birbirlerine bağlıdır, sözcükler ve müzik gibi. Ritmin ölçülü ve belirli aralıklı tekrarı, melodilerin inişli çıkışlı vurguları şiir ve müziğin dil ile beraber doğmalarına sebep olmuştur. Çeviri işini meslek edinmemin nedeni bu olabilir. ve yine diğerlerine mahkemelerde, polis karakollarında ve Göçmen Dairesi'nin kontrolu altındaki limanlarda yardımcı oldum. Deneyim kazandıkça yaptığım işe olan ilgim arttı ve CIOLQ Kamu Hizmeti Dilmaçlık-Yasa (DPSI Law) ve Çevirmenlik (DipTrans) diplomalarını aldım. Bağımsız çalışan bir dilmaç olarak, iş geldikçe aranmam, bir sonraki görevimin beni ne zaman ve nereye götüreceğini bilememe fikri bana oldukça hoş gelmişti. Her başarıyla tamamlanmış görev içimde bir mutluluk duygusu bırakıyordu. Bunun dışında çeşitli sanat kurslarına katıldım ve son olarak da iki yıllık Güzel Sanatlar kursunu tamamladım. Resimlerimi diğer sanatçılarla birlikte Londra galerinde sergiledim ve araştırmalarımı, eğitim ve çalışmalarımı sürdürmekteyim. translating became part of my life much later. I knew of people who worked as freelance interpreters and that was how I got involved in public service interpreting. I have been working as a freelance public service interpreter and translator for many years, assisting cancer and kidney patients with language barriers in hospitals, and interpreting at courts, police stations and various ports for the Immigration Service. As I gained experience I became more interested in the

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of The Linguist - The Linguist 59,4 - Aug/Sept 2020